GRAVAT EN RELLEU

El gravat en relleu és una tècnica d’impressió en la qual la imatge s’aconsegueix extraient material de la planxa o matriu amb diverses eines; de manera que la part que queda en el pla superior és la que configurarà el dibuix estampat. Per tant, a l’hora d’entintar, la part en què la tinta quedarà adherida serà la forma en relleu i, en canvi, les parts buidades quedaran en blanc.

Existeixen diverses variants, tanmateix, la tècnica de gravat més antiga és la xilografia. La matriu utilitzada en la xilografia és una superfície de fusta, generalment dura com pot ser el boix o cirerer. Més endavant van aparèixer altres materials per fer servir de matriu com el linòleum o la goma.