TIPOGRAFIA

La tipografia és l’art d’escriure mitjançant tipus tipogràfics per tal de crear treballs d’impressió.