PAGA-LI JOAN

El ‘Paga-li, Joan’, el tradicional ball del vano i el ram es balla cada any per Festa Major, el dia de Sant Pere a l’Hort de l’Abat – Jardins del Paga-li, Joan. “El Paga-li, Joan, és una manifestació artística autòctona que identifi ca, honora i honestament enorgulleix tot un poble”. Una dansa que cada any es balla per Sant Pere el 29 de juny, en l’acte central de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès.

En la realització d’aquest disseny es va buscar tornar a l’arrel d’aquest ball a través de la creació d’una serie de collage de manera analògica.