NO ET CONEC

No et conec és un llibre d’artista que s’ha traduït en un treball d’autoconeixença i superació que parteix de l’exteriorització d’un dol a través d’una serie d’escrits que s’han anat fent al llarg de tot el període de creació però sobretot durant els primers mesos. És una vàlvula d’escapament i una explosió de sentiments contradictoris. En definitiva, una manera de gestionar un seguit d’emocions i expulsar-les del sistema per tal de poder tancar una dura etapa i poder acabar un capítol per començar-ne un de nou. 

Aquest és un projecte en la que text i imatge emergeixen del més profund del ser. 

El conformen una serie de frases representatives de les diferents situacions i fases per les quals s’ha anat passant però alhora buscant que puguin ser extrapolables a la vida d’altres persones. Un seguit de frases que no siguin il·lustratives d’una sola experiència personal sinó que hom es pugui sentir identificat.  

El projecte conté vint-i-una dobles pàgines que contenen vint-i-una frases i catorze il·lustracions.

Per a la realització d’aquestes il·lustracions s’han utilitzat diverses tècniques de gravat al buit  com la punta seca,  l’aiguafort i l’aiguatinta, tot combinant-les amb altres tècniques addicionals. 

Algunes d’aquestes tècniques han estat, l’anilina, la pintura acrílica, el cremar amb un encenedor, la cianotípia, el carborundum o el fotogravat.

També s’han adherit diferents materials com poden ser fils, fragments de la tarlatana utilitzada per fer les estampes o unes  flors seques oblidades d’una època a la que precisament fa referència el treball.

La integració de text i imatge s’ha dut a terme a través d’unes petites tipografies mòbils.

Per últim, en quant a l’acabat d’aquesta peça s’ha mirat de recordar l’estètica d’un diari antic tant pel que fa a les tapes com al cosit en el qual s’ha combinat una enquadernació copta amb un cosit de puntada llarga que permet una obertura de 180 graus al llibre.