CARNAVAL SANT CUGAT 2020

Aquest cartell fa referència al moment en que s’inicia el carnaval. El moment en el qual el poble, amb carraus i tot tipus d’estris per fer soroll, es dirigeix a l’Ajuntament juntament amb el gall per tal de prendre la bara de poder.