PLANTES DE CASA

Les imatges que componen la ‘Col·lecció Plantes de Casa’ són reproduccions
en format A4 sobre paper reciclat de 300 gr d’algues Shiro d’il·lustracions de
plantes que es troben típicament a casa dibuixades a llapis i collage.

L’interès per l’observació d’aquestes va començar en observar any rere any
com malgrat les cures que intentava aplicar cada any hi havia alguna o altra plaga que les atacava. És una manera d’immortalitzarles en la màxima esplendor.