LITOGRAFIA

La litografia és un procediment d’impressió que consisteix en traçar un dibuix, text o traspassar una fotografia a una pedra calcària o una planxa metàl·lica.

En aquesta tècnica s’utilitza la diferent adherència entre substàncies hidròfiles i hidròfobes. És a dir, en les parts on hi ha tintes greixoses l’aigua les rebutja i per tant seran les parts on la tinta s’hi adherirà i el dibuix quedarà estampat.

Per a la realització d’un disseny de manera manual es fan servir tintes greixoses i resinoses per traçar el dibuix que es reproduirà, el qual queda fixat mitjançant una solució d’àcid nítric i goma aràbiga.