GRAVAT CALCOGRÀFIC

El gravat calcogràfic o gravat al buit és una tècnica d’impressió en el qual les imatges obtingudes són el resultat de l’estampació amb un tòrcul o premsa d’una planxa metàlica en la que s’hi han realitzat incisions per contenir la tinta que es fixarà en el paper. Aquestes incisions es poden realitzar de diverses maneres, ja sigui rascant directament o amb diverses tècniques que utilitzen l’àcid. La forma de realitzar les incisions serà un dels factors que també marcarà el nombre de còpies que en sortiran de cada imatge.